Tijd Nepal

Nepal: eisen voor adoptie

 • eisen om te adopteren uit nepal:

  - U moet minimaal 4 jaar gehuwd zijn op het moment van plaatsing.

  - U moet beiden reizen.

  - U moet medisch aanwijsbaar, ongewenst kinderloos zijn (aan te tonen door een schriftelijke verklaring van een specialist).

  - Bij een aanvraag voor een tweede kind uit Nepal wordt een meisje geplaatst indien reeds een jongen aanwezig is en andersom.

  - U moet de Engelse taal beheersen, reiservaring (bij voorkeur in Azië) hebben, en u flexibel kunnen opstellen.

  - Wettelijk kan een aanvraag door een alleenstaande worden ingediend, mits de alleenstaande een ongehuwde vrouw is. Wereldkinderen heeft hier tot op heden geen ervaring mee. Een aanvraag van een alleenstaande, ongehuwde vrouw zal eerst ter goedkeuring in Nepal worden voorgelegd, alvorens in behandeling te worden genomen.

  - Nepal hanteert een leeftijdsverschil van minimaal 30 jaar tussen jongste ouder en op te nemen kind.


  verblijftijd in nepal is 2 tot 3 weken

Adopteren uit werelddeel

 • Hier kan je kiezen uit welk werelddeel je informatie wil (daar kan je kiezen uit landen uit dat werelddeel)

 • Afrika
 • Amerika
 • Azie
 • Europa

Adoptiewinkels

Leuk voor kinderen